Endoscopie

Endoscopie is een generische term en betekent ergens “binnenin kijken”. De naam van het orgaan of lichaamsdeel gevolgd door de term -scopie bedoelt dan specifiek welk orgaan men gaat onderzoeken. Zo betekent bronchoscopie de endoscopie van de bronchien of luchtpijptakken, laryngoscopie van de larynx of strottenhoofd en gastroscopie de endoscopie van de maag.

Het toestel dat men hiervoor gebruikt heet men een endoscoop en meer specifiek een fibroscoop.

Gastro-enterologie is de wetenschap van het spijsverteringsstelsel. Dit bestaat voor een groot deel uit holle organen(slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm en rectum of endeldarm). De eerste tekenen van endoscopie dateren uit de Griekse Oudheid ten tijde van Hippocrates. De echte revolutie in dit domein dateert uit de jaren 70 van vorige eeuw dank zij het gebruik van de optische vezels en het verschijnen van de eerste buigzame fibroscopen. Zo werd een aanzienlijke verbetering bereikt van de technische prestaties maar ook van het comfort voor de patient in vergelijking met de vroegere rigide toestellen. Sindsdien is er een continue vooruitgang van de technieken, meer bepaald door het verschijnen van de video-endoscopie. Momenteel kan het spijsverteringskanaal over zijn totale lengte bekeken worden, zelfs de 8-meter lange dunne darm, dankzij de ontwikkeling van de video-capsule die na het inslikken beelden weergeeft van het ganse traject, vanaf de mond tot de aars.

Ten opzichte van andere onderzoekmethoden zoals de radiologie, heeft de endoscopie het groot voordeel dat het nemen van kleine staaltjes weefsel (biopsies) mogelijk gemaakt wordt. Deze kunnen de microscopische diagnose preciseren en bevestigen. De therapeutische endoscopie waarbij een behandeling nagestreefd wordt, laat toe talrijke handelingen uit te voeren zoals het wegnemen van poliepen in de dikke darm met mogelijk bescherming tegen kanker,vernietigen van tumoren met laserstralen,verwijderen van galstenen,afvoeren van cysten uit de pancreas.

Ondanks al deze technische vaardigheden blijft deze digestieve endoscopie bij het een deel van de patienten een soort angst opwekken, waarschijnlijk ten gevolge van de idee “binnenin kijken” in het lichaam en de psychologische inbreuk die hiermee kan gepaard gaan. Het is belangrijk om weten dat de moderne technieken toelaten quasi het geheel van deze onderzoeken en behandelingen uit te voeren in volstrekt comfortabele omstandigheden,zonder pijn of risico’s van betekenis. Indien nodig kan men in de moeilijkste gevallen of bij bijzonder angstige pati├źnten beroep doen op kalmerende middelen of anesthesie.

Het is heel belangrijk dat de patient die een endoscopie zal ondergaan,zeer goed op de hoogte gebracht wordt over de juiste inhoud en de voordelen van het onderzoek, wat betreft diagnose en behandeling en over eventueel mogelijke gevaren. Een voorafgaande duidelijke uitleg zal in de meeste gevallen de angst voor het onderzoek verminderen en als dusdanig niet alleen het comfort maar ook de kwaliteit en de rentabiliteit van het onderzoek bevorderen. In het kader hiervan publiceren wij informatie-blaadjes die handelen over de meest voorkomende endoscopie├źn die door de gastro-enterologen uitgevoerd worden. Het moet de patient toelaten antwoord te vinden op zekere vragen zelfs voor de consultatie bij de dokter, om er vervolgens met enige kennis van zaken met hem erover te kunnen praten.

Michel Buset